PUERI CANTORES I SVERIGE

Pueri Cantores Sverige är en organisation för katolska barn-, ungdomskörer, goss- och flickkörer
i Sverige:
Pil bildades 2005
Pil är godkänd av Anders Arborelius ocd, biskop för Katolska kyrkan i Sverige,
Pil är medlem i den internationella federationen för Pueri Cantores
Pil vill stimulera och inspirera barnkörarbetet inom Katolska kyrkan i Sverige
Pil har medlemskörer i Storstockholm, Göteborg, Skåne- och Norrlandsregione
Pil välkomnar körer från andra kyrkor eller kristna samfund till adjungerat medlemskap
Pil anordnar barnkörläger och körledarträffar
Pil var arrangör för Pueri Cantores 35:e internationella körfest i Stockholm 8-12 juli 2009
Pil samarbetar med Bilda studieförbund